Felsefi Akımlar

İnsanlık Tarihi Felsefi Akımlar

İnsanlık tarihinde birçok yerde insanlar düşüncelere dalmışlar, düşüncelerini birbirleri ile paylaşmışlardır. Bu düşünceleri birbirleri ile uyuştuğunda arkadaş, uyuşmadığında ise düşman olmayı becermişler; düşüncelerin çatışmasını savaşa çevirmeyi ihmal etmemişlerdir.   İnsan doğasında var olan tahammülsüzlük diğer insanların yaşam alanlarına müdahale etmeye kadar gitmiştir. Hatta bireylerin düşüncelerinin toplumlara sirayet etmesi sonucunda birçok sınırlar çizilmiş ve birçok farklı […]