Yıldız Savaşları ve Demokrasi

Merhaba. Değerli Okuyucularım. Yıldız Savaşları film serisini duymuşsunuzdur. Hatta animasyon şeklide bile 5-6 yıl kadar süren bir dizisi bile yapıldı ve ülkemizde de yayınlandı (Star Wars- Clone Wars). Aslında yetişkinler için yayınlanan bu dizinin ülkemizde anime dizi izleme kültürünün yaygın olmamasından dolayı çocuk kanalında yayınlandığı gerçeğini de unutmamak lazım.

Aslında benim bahsetmek istediğim Yıldız Savaşları filmi değil. Topluma verdiği ya da vermek istediği mesaj. Filmde bir grup elit  savaşçının desteklediği ve uğruna savaştığı cumhuriyet ismiyle tanımlanan  yönetim şeklinin çeşitli oyunlarla imparatorluğa dönüşmesinin konu alındığı bir film.  Filmin ilerleyen bölümlerinde ise Cumhuriyeti koruyan ve destekleyen elit savaşçıların cumhuriyete karşı durduklarına şahit oluyoruz.

Toplumlar yönetim şekillerini kendi geleneklerine göre şekillendirirlerdi. Daha sonraki dönemlerde başta Avrupa olmak üzere Dünyanın her yerinde demokrasi, Cumhuriyet, Komünizm gibi yönetim şekilleri türedi ve uygulanmaya başladı. Bu yönetim şekillerini uygulayanlar kendisi gibi olmayan ülkelerin yönetim şekillerine çeşitli yöntemlerle müdahale ettiler. Günümüzde Dünyanın içinde bulunduğu bu kaosun sebebi de bu aslında. Bugün kendini gelişmiş ülke şeklinde tanımlayan ülkeler kendi ülkelerindeki sorunlarla başa çıkamazken, az gelişmiş olarak tanımlanan ülkelerin yönetim şekillerine, kültürlerine hatta yaşam şekillerine yön vermeye çalıştılar ve halen çalışıyorlar.

Genelde toplumlarda değişiklik yapmak oldukça zordur. Muhafazakâr toplumlarda yenilik yapmak için ilk önce kanaat liderlerini, toplumun önde gelenlerini ikna etmek ve de değişimin pozitif ve negatif yönlerini iyice anlatmak gerekir. Kutsallara dokunmadan, bireylerin gelir dengesini bozmadan daha kaliteli bir yaşamın vaat edildiği değişiklikleri toplumun bütününün kabullenmesi oldukça zordur. Toplum içerisinde bu değişikliklerden olumsuz etkilenecek hem köklü, hem de güçlü bireyler veya örgütler mutlaka çıkacaktır.

Tamamı ile mutlu, tamamı ile zengin, tamamı ile eğitimli insanların oluşturduğu bir toplum oluşturma fikri bir ütopyadır. Bunun için de en mantıklı ve en sağlıklı çözüm insanların birbirlerine saygı duydukları, doğru ve dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim şeklinin toplum tarafından kabul edilerek uygulanmasıdır. Toplumlara diretilen yönetim şekilleri çoğu zaman fiyasko ile sonuçlanmıştır.

Demek ki toplumun sadece ve sadece sevgi, saygı, sorumluluk içerisinde yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bu üç temel kriterden biri bile atlandığı zaman toplumun kaosa sürüklenmesi ihtimali oldukça yüksektir.

Bir başka yazıda görüşmek dileği ile….