Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Nasıl Değerlendirilebilir?

Bu yazımızda “norm kadro fazlası öğretmenler nasıl değerlendirilebilir” konusuna değinmeye çalışacağım. Meslek Liseleri başta olmak üzere ülkemizin birçok okulunda bazı öğretmenlerimiz norm kadro fazlası olarak görev yapmaktalar. Öğrenci sayılarına, der seçimlerine ve yönetmelik değişikliklerine göre norm kadro sayıları değişse de bütün etkenlere rağmen fazla olan öğretmenlerin Milli Eğitim sistemi içerisinde değerlendirilmesi bir zaruret halini almıştır.

Elbette bu öğretmenlerin norm fazlası olmak gibi bir amaçları olmamakla birlikte norm fazlası olmaları kendi ellerinde olan bir şey de değildir. Bu haliyle bu öğretmenlerden verimli bir şekilde faydalanabilmek adına Milli Eğitimin daha sağlıklı yürütülmesi için bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

İlk olarak idareci görevlendirmelerinde norm kadro fazlası şartını getirmek kısa vadede bir çözüm olabilir. Bu durumda okul idarecilerinin değerlendirilerek norm fazlası öğretmenlerin idareci olması ve ihtiyaç olan alanlarda da idarecilerin değerlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı bir çalışma oldukça sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.

Bununla birlikte Fatih projesi ile okullarımız Bilişim Teknolojileri konusunda oldukça ileri seviyede bir altyapıya kavuştular. Bununla birlikte EBA sisteminde derslerde kullanılacak olan görsel ve işitsel eğitim materyallerinin azlığı konusunda birçok öğretmenin serzenişte bulunduğunu duydum.  Norm fazlası öğretmenlerin kısa süreli materyal hazırlama kurslarına alınarak EBA ders materyali hazırlamak için görevlendirilebileceğini düşünüyorum.

En azından EBA içeriklerini oluşturmak ve içeriklerin EBA sunucularına yüklenmesi adına oldukça büyük bir insan gücüne sahip olunacaktır. Hem de zaten maaş ödenen ve derse girmeyen norm fazlası öğretmenlerin de maaşlarını harcarken psikolojik olarak rahatlamaları da sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte okullarda proje hazırlama konusunda sıkıntı yaşayan okul idarecilerinin de norm kadro fazlası öğretmenleri görevlendirmeleri de oldukça isabetli olacaktır.

Tabii ki görevlendirmelerde sıkıntı yaşanan öğretmenlerinde ( görevlendirme istemeyen)  zorunlu emekliliğe sevki atama bekleyen öğretmenler için de bir umut ışığı olacaktır. Eğitim ve Öğretim ülkemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla uygulanmaktadır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu kaos ortamından çıkmasının en önemli yollarından birisi de Ülke genelinde eğitim kalitesini had sayfaya taşımaktır. Bunun için ülkemizin batısına yığılmış olan sistemi tıkayan öğretmenlerin bir an önce eritilmesi ve Doğu’ya daha çok öğretmen gönderilmesi Milli Eğitim Bakanlığımızın önceliği olmalıdır diye düşünüyorum. Bununla birlikte bazı kamu kurumlarında olduğu gibi öğretmenler de kendi memleketlerinde öğretmenlik yapmamalılar. Böylelikle ülkemizin dengeli bir şekilde hizmet alması sağlanacaktır diye düşünüyorum.

Bir başka yazıda buluşmak üzere.