Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretim Programları Değişti.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 23 Mart 2020 tarihinde aldığı 9 sayılı karara göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretim Programları Değişti. 2751 sayılı Nisan 2020 Tebliğler Dergisinde yayınlanan karara göre artık 9. Sınıftan itibaren alana yönelik meslek dersleri okutulmaya başlanacak.

2017 yılında değişen Öğretim programlarının uygulama sürecindeki öğrenciler bile daha mezun olmamışken öğretim programlarının değişmesi meslek dersi öğretmenlerinin de şaşırmasına yol açmış vaziyette.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretim Programları Değişti.

Yeni öğretim programlarının sınıflarda uygulanması ile ilgili Haftalık Ders Çizelgesi haricinde bir de ders çizelgesinin uygulanması ile ilgili açıklamaların yer aldığı kararda ders saatleri, içerikleri, uygulanma şekilleri, öğrencilerin dal seçimi ile ilgili bilgiler henüz açıklık kazanmış değil.

Öğretim programı 9. Sınıflardan başlamak kaydıyla kademeli olarak uygulanacak.  İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığının ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün resmi sitelerinde gerekli açıklamaların yayınlanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılına Mesleğim Hayatım sloganı ile bir proje başlatmış ve meslek liselerinin tercih edilmendeki azalmayı önlemek, meslekleri ortaokul öğrencilerine daha iyi tanıtmak ve meslek liselerinin tercih edilmelerini sağlamak için sosyal medya ve kalkınma ajansları üzerinden tanıtım faaliyetlerine başlamıştı.  

Mesleki ve Teknik Eğitimin bir ülkenin gelişiminde ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde Milli Eğitim Bakanlığının bu uygulamasının çok yerinde bir karar olduğu kesin. 

Bu konuda zaten meslek lisesi öğretmenleri yerel bazda ortaokullarda alan tanıtımları düzenleyerek, kendi okullarında ortaokul öğrencilerini ağırlayarak, fuarlar ve proje sergiler yaparak Mesleki ve Teknik Eğitimin önemine değiniyorlardı. Ayrıca bu çalışmalar meslek liselerinde giderek azalan nitelikli öğrenci sayısının da artmasını sağlamaya yönelikti. İşte bu çalışmaların da paylaşıldığı bir ortam olan Mesleğim Hayatım -Mesleki Bilgiler Portalının yeni öğretim programlarının da uygulanmaya başlanması ile meyvelerini en kısa sürede vermesi planlanıyor.

Yeni Haftalık Ders Çizelgelerinin uygulanması ile ilgili açıklamalar ise şu şekilde:

ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 • Anadolu teknik ve Anadolu meslek programları haftalık ders çizelgeleri tek bir çizelgede gösterilmiştir. Öğrencilerin 9, 10 ve 11. sınıflarda aynı dersleri aynı sürede ve seviyede almaları planlanmıştır.
 • Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, meslek dersleri, akademik destek dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli meslek dersleri bölümleri yer almaktadır.
 • . Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk Dili ve Edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında her alana ve dala özgü başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler, çerçeve öğretim programı haftalık ders çizelgelerinde gösterilmektedir.
 • Ortak dersler öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
 • Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “Beden Eğitimi ve Spor”, “Görsel Sanatlar” ve “Müzik” derslerinden sadece birini seçer.
 • Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9. sınıfında alan eğitimine başlanır. 9. Sınıftaki meslek dersleri bir alanın temel becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmış olup alanın tüm dallarında ortaktır. 9. sınıf sonunda öğrenciler tarafından ilgili mevzuata göre dal seçimi yapılır.
 • 10 ve 11. sınıflarda yer alan meslek dersleri, dallara özgü yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.
 • Anadolu meslek programına ortaöğretim kayıt alanına göre yerleşen öğrenciler 12. sınıfta seçmeli meslek dersleri ile işletmelerde meslek eğitimini tamamlayarak Anadolu meslek programından mezun olurlar.
 • Anadolu meslek programına ortaöğretim kayıt alanına göre yerleşen öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli şartları taşımaları hâlinde Anadolu teknik programına geçiş yaparak Anadolu teknik programından mezun olurlar.
 • Merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrenciler 12. sınıfta akademik destek derslerini tamamlayarak Anadolu teknik programından veya isteğe bağlı olarak seçmeli meslek dersleri ile işletmelerde meslek eğitimini tamamlamaları hâlinde Anadolu meslek programından mezun olurlar.
 • Öğrenciler eğitimini aldıkları dalda faaliyet gösteren bir işletmede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre mesleki eğitimlerini yaparlar. İşletmelerde mesleki eğitimin ders içeriği; bölgesel ihtiyaçlar, işletmenin faaliyet gösterdiği meslek alanını da dikkate alarak okuldaki koordinatör öğretmenler, alan öğretmenleri ve işletme yetkililerince belirlenir. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
 • 9. sınıftaki seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan seçilecektir.
 • Seçmeli meslek dersleri esnek ve modüler bir yapıda hazırlanmıştır. Bu dersler öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile birlikte bölgesel ihtiyaçlara da cevap vermeyi amaçlamaktadır.
 • 11. sınıfta seçmeli dersler ve seçmeli meslek dersleri toplamı 9 ders saati olarak planlanmıştır. Bu dersler Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, seçmeli meslek dersleri tablosundan veya diğer alan/dal meslek derslerinden seçilecektir.
 • Anadolu meslek programı öğrencileri 12. sınıfta çerçeve öğretim programlarında yer alan seçmeli meslek dersleri tablosundan 7 ders saati ders seçeceklerdir.
 • Anadolu meslek programı ve Anadolu teknik programından mezun olacak öğrencilerin mezuniyet koşulları ile program türleri arasındaki geçişleri ilgili mevzuatta açıklanır.
 • Haftalık ders çizelgelerinde yer alan akademik destek dersleri, sertifika programları, seçmeli meslek derslerine yönelik açıklamalar çerçeve öğretim programlarında açıklanır.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretim Programları Değişti.- Sonuç

Mesleki ve Teknik Eğitimin ülkemizin geleceğinde çok önemli bir yeri var. Günümüzde meslek liselerinde eğitim alan yüzbinlerce gencimiz ülkemizi endüstri 4.0 standartlarına taşıma konusunda elbirliği ile çalışıyorlar. “Meslek Altın Bileziktir” düsturu ile mesleklerine ve ülkelerine sahip çıkıyorlar. 

Günümüzde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 55 dal ve 203 alan ile gençlerimizi hayata hazırlıyor. Mesleki ve Teknik Eğitimi güçlü olan ülkelerin kriz dönemlerinde zorlukları nasıl yendikleri ile ilgili örnek görmek isterseniz Covid-19 diğer adı ile Corona Virus Pandemisi esnasına ülkemizin ihtiyacı olan maske, siperlik, dezenfeksiyon için kimyasallar, tulumlar üreten meslek liselerini izleyebilirsiniz.

Ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitimin daha iyi yerlere gelebilmesi dileklerimizle. Evde kalın Keyifle Kalın.

 #evdekal #evdekalTürkiye #mesleğimhayatım #öncesağlık