Meslek Liselerinde Öğrencinin Başarılı Olmasını Nasıl Sağlarsınız?

Her yıl karne dönemlerinde öğrencilerin başarıları karnedeki notlarla değerlendiriliyor. Bu dönemde öğrencilerin üzerinde başarısızlık kaygısı, ailelerin üzerinde de çevreye rezil olma kaygısı meydana geliyor. Bu süreçte kamu spotları, haber programları, konferans ve seminerler ne kadar ailelerin ve öğrencilerin üzerindeki bu baskıyı azaltmaya yönelik çalışmalar olsa da yeterli değil. Meslek Liselerinde Öğrencinin Başarılı Olmasını Nasıl Sağlarsınız başlıklı  bu yazımızda meslektaşlarımıza bir farkındalık vermek istedim.

Meslek derslerinde Öğrencinin Başarılı Olmasını Nasıl Sağlarsınız?

Meslek lisesinde okuyan bir öğrenciden beklenenler meslek lisesindeki alanı ile ilgili yeterlilikleri göstermesidir. Örneğin Bilişim Teknolojileri alanında Web Programcılığı dalında öğrenim gören bir öğrencinin yeterlilikleri Web sayfası yapabilmesi, tasarımını gerçekleştirebilmesi, web sayfasının grafiklerini hazırlayabilmesi vb. dir. Bunların dışında elbette gerçekleştirmesi gereken ödev ve görevler vardır.

Öğrencilerin meslek derslerinde yazılı sınavlardan çok mesleki yeterliliklerini en iyi şekilde ölçebilecek uygulamalar ile değerlendirilmesi en sağlıklısıdır. Proje ve performansların genelde uygulama geliştirme, ürün geliştirme üzerine olması hem öğrencinin kendisini ölçüp tartmasına faydalı olacaktır hem de mesleki deneyimlerini artırarak özgüven kazandıracaktır.

Kültür Derslerinde Öğrencinin Başarılı Olmasını Nasıl Sağlarsınız?

Meslek liselerinde en büyük sorun aslında kültür derslerindedir. Meslek öğretmenleri öğrenciler ile bir şekilde iletişim kurup, derslerini işleyip, değerlendirmelerini yapabiliyorlar. Kültür öğretmenleri ise öğrencilerin derslerine karşı ilgisiz olduklarını, derslerde uyuduklarını, sınavlara hazırlanmadıklarını, ödevlerini zamanında teslim etmediklerini vb. belirtiyorlar.

Kültür derslerinde özellikle de sözel derslerde öğrencilerin sözel ders anlatımlarını video kaydı yapmalarını, sunum hazırlamalarını, ders ile ilgili bir konuyu mahallede herhangi başka bir öğrenciye anlatmalarını, el broşürü, pano vb. hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Bu ödevlerin belgelendirilmesi sonucunda da notlarını alacaklarını belirtebilirsiniz.

Sayısal derslerde ders ile ilgili öğrenme materyallerini hazırlamalarını sağlayabilir, yaprak test, soru bankası, üniversite sınavında çıkmış soruların elle yazılarak getirilmesi gibi öğrencinin ödevi hazırlarken öğrenmesini de sağlayabilirsiniz.

Öğrencinin ödevlerini hazırlamalarını sevdirmek için onların materyallerini yayınlayacağınızı belirtebilir, bir blogta, bir internet sitesinde bu materyalleri yayınlayabilirsiniz.

Amaç öğretmek ise yöntem tükenmez. Yeni yöntemler geliştirerek hem kendiniz hem de öğrencileriniz eğlenerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütebilirsiniz.

Aslında modern eğitim yöntemlerinin amacı da bu. Eğitimcinin öğrenci merkezli, teknoloji odaklı yöntemler kullanması. Eğitimcinin teknolojik eksikliklerini tamamlayarak, eğitim esnasında kullanabilmesi ve ölçme değerlendirme sürecine de bu ürünleri adapte edebilmesi modern eğitimin gereklerinden olsa gerek.

Bir başka yazıda görüşmek ümidi ile