Haydi Tatile

Bugün karne dağıtıldı. Bir meslek dersi öğretmeni olarak 10, 11, 12. sınıf seviyelerinde olan öğrencilerim karnelerini aldılar ve yaz tatiline başladılar. Öğrencilerimin birçoğu derslerinden başarılı bir şekilde geçtiler. Bazıları ise bir kaça tane zayıf ders ile evlerine gittiler. Öğrencilerimi evlerine gitmeden önce topladım ve hepsine yaz tatilini iyi değerlendirmeleri konusunda telkinde bulundum.

Karne aslında öğrencinin bir yıl boyunca yapmış olduğu bütün eğitim öğretim faaliyetlerinin sayılara dökülmüş hali. Ama hiçbir zaman karnedeki notlar öğrencinin objektif olarak değerlendirilmesi olamaz. Öğrencinin objektif değerlendirilebilmesi için ikiden fazla performans notu verilmeli ve dersin içeriğine göre daha gerçekçi ölçümler yapabilen sınav yöntemleri kullanılmalı. Örneğin bilişim teknolojileri alan derslerinde yazılı sınav uygulaması en aza indirilmeli. Uygulama sınavları, uygulama performansları, uygulama projeleri, gözlemler, uzun süreli araştırma raporları, ders içi temrinler vs daha sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Velilerimizin öğrencilerine karneden dolayı kızmaları, cezalandırmaları oldukça sık görülen ve bir o kadar da hatalı bir davranış. Öğrencinin derslerden başarısız olmasının altında yatan sebeplerin ders öğretmeni ile yapılacak rutin görüşmelerde ve rehber öğretmenin yapacağı görüşmelerde tespit edilmesi ve buna göre bir çözüm bulunması daha sağlıklı olacaktır.

Öğrenci sınıf tekrarı yapma durumunda da olabilir. Bu durumlarda öğrencinin kabul edebilme seviyesine göre gerekirse okul değişikliği, kendisini olumsuz etkileyen unsurlardan uzaklaşması eğitim hayatı için faydalı olacaktır. Okul rehberlik servislerine aslında oldukça fazla iş düşüyor. Velilerinde eğiğim faaliyetlerinin sadece okulda öğretmen tarafından yürütülmediğini daha iyi anlaması gerekiyor.

Hangi eğitim sistemini uygularsanız uygulayın sağlıklı bir eğitim-öğretim için sağlıklı veli, sağlıklı öğrenci ve sağlıklı öğretmenler gerekiyor. Bunlardan herhangi birisi aksadığında eğitim de aksıyor.

Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Bu üç aylık dönemde Gençlik-Spor İl Müdürlüklerinin düzenlediği faaliyetlere katılabilirler. Bunun dışında yüzme, satranç gibi sporlara da katılabilirler.   İyice dinlenin ve okula sağlıklı gelin.

Keyifle…