Güçlü Türkiye

Ülkemizin diğer ülkeler içerisinde güçlü olmasının yani Güçlü Türkiye olarak anılmasının en önemli şartlarından birisi ekonomik olarak dışa bağımlılığın en aza indirgenmesi, bir diğeri de sanayinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kendine üretebilmesidir.

Bizim ülkemizde de son zamanlarda nükleer ve termik santraller kurulması gündemde olup, nükleer santral için Rusya ile teknoloji transferi hakkında çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizin hemen hemen her bir karış toprağında ülkenin faydası için gerekli olan madenler bulunmakta. Petrol, Bor, Bakır, Krom, Demir, Nikel, Alüminyum vb. metaller haricinde daha birçok farklı element de yeraltında bulunmakta ve birçoğu devlet ve özel sektör tarafından işletilmektedir.

 Ben şahsen ülkemin enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığının en aza indirgenmesi taraftarıyım. Ülkemizin dört bir yanında kömür yatakları işletilmeyi beklerken bizim kömür ithal etmemiz veya termik santral kurmamamız bence oldukça büyük bir kayıptır.

Nükleer Santral- Güçlü Türkiye

Termik santraller ve nükleer santraller yakıt türlerine göre farklı şekilde çevreye zarar verme potansiyeline sahipler. Bununla birlikte sağlıklı bir şekilde işletilen bu tür enerji santrallerine ülkemizin ihtiyacı var.  Öyleyse biz ülke olarak enerji konusunda dışa ne kadar az bağımlı olursak. O kadar güçlü ve üretken oluruz diye düşünüyorum.

Aslında ülkemizin ihtiyacı olan fosil yakıtlar ile enerji üreten termi sanrtaller değil de nükleer santraller. NASA’ya göre patlamadıktan sonra nükleer santraller, termik santrallerin sebep olacağı bir çok ölümü ve çevreye zararı engellemekte. Yani termik santrallere göre daha zararsız. Bu konu ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz.

 Güçlü Türkiye için Elele,

Keyifle kalın.